ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖУР" - це учасник ринку цінних паперів – компанія з управління активами — юридична особа, яка планує здійснювати управління активами інститутів спільного інвестування після отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Активна співпраця з компаніями-партнерами, які надають супутні послуги (консалтингові, юридичні, аудиторські) дають нам можливість комплексно вирішувати питання, що виникають при веденні бізнесу.

Компанія є членом  Саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів -Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ).

ПОСЛУГИ:

• Управління активами інституційних інвесторів;

• Розвиток венчурного інвестування шляхом створення та управління активами венчурних інвестиційних фондів;

• Надання консалтингових послуг з питань інвестиційної діяльності та управління активами.